FANDOM


Clear Vice Dragon
クリアー・バイス・ドラゴン
ClearViceDragon-LCGX-EN-SR-1E
 Tên Nhật クリアー・バイス・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Kuriā Baisu Doragon
 Tên Hàn 클리어 바이스 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ ? / 0
 Mã số 97811903
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.