FANDOM


Clear Vice Dragon
クリアー・バイス・ドラゴン
ClearViceDragon-LCGX-EN-SR-1E
 Tên Nhật クリアー・バイス・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Kuriā Baisu Doragon
 Tên Hàn 클리어 바이스 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ ? / 0
 Mã số 97811903
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác