FANDOM


Clear World
クリアー・ワールド
ClearWorld-LCGX-EN-SR-1E
 Tên Việt Thế giới trong sạch
 Tên Nhật クリアー・ワールド
 Tên Nhật (rōmaji) Kuriā Wārudo
 Tên Hàn 클리어 월드
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 33900648
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.