FANDOM


Clock Counter

ClockTowerPrison-OW

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

()(けい)カウンター

Nhật (furigana)

とけいカウンター

Nhật (kanji)

時計カウンター

Rōmaji

Tokei Kauntā

Tiếng Anh

Clock Counter

Clock Counter là một loại counter mà chỉ có thể đặt vào "Clock Tower Prison". Có 2 lá bài hỗ trợ về Clock Counters là "Eternal Dread" và "Destiny HERO - Dread Servant". Những lá bài này được dùng bởi Edo Phoenix trong anime Yu-Gi-Oh! GX.

Xuất hiện

Xem thêm: Clock Counter

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên