FANDOM


Cloudian - Altus
雲魔物(クラウディアン)-アルトス
CloudianAltus-GLAS-EN-R-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
雲魔物
クラウディアン-アルトス
 Tên Nhật (Chuẩn) 雲魔物
クラウディアン
-アルトス
 Tên Hàn 운마물-알토스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 0
 Mã số 79703905
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên