FANDOMCoach Captain Bearman
(ねっ)(けつ)(じゅう)(おう)ベアーマン
CoachCaptainBearman-MP14-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ねっ
けつ
じゅう
おうベアーマン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ねっ
けつ
じゅう
おう
ベアーマン
 Tên Hàn 열혈수왕 베어맨
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2700
 Mã số 67136033
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.