FANDOM


Cocoon Veil
コクーン・ヴェール
300px-CocoonVeil-TAEV-EN-C-1E
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 56641453
Mô tả Hiệu ứng
Kích hoạt bằng cách Hi Sinh 1 quái vật "Chrysalis" ngửa mặt. Lượt này, mọi tổn thất gây ra cho người chơi đều trở thành 0. Triệu Hồi Đặc Biệt 1 quái vật có tên "Neo-Spacian" thay thế cho tên quái vật "Chrysalis" mà bạn đã Hi Sinh, từ trên tay bạn, Bộ Bài hoặc từ Mộ Bài mỗi người chơi.
English Description
Activate by Tributing 1 face-up "Chrysalis" monster. This turn, any damage to a player caused by an effect becomes 0. Special Summon 1 "Neo-Spacian" monster written on the "Chrysalis" monster you Tributed, from your hand, Deck or from either player's Graveyard.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên