FANDOM


Collected Power
(ちから)(しゅう)(やく)
CollectedPower-LCJW-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
ちからの
しゅう
やく
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちから
の集
しゅう
やく
 Tên Nhật (rōmaji) Chikara no Shūyaku
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 07565547
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên