FANDOM


Consecrated Light
(せい)なるあかり
ConsecratedLight-AP04-EN-SR-UE
 Tên Nhật (Kana)
せいなるあかり
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
なるあかり
 Tên Nhật (rōmaji) Seinaru Akari
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 02980764
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.