FANDOM


Consecrated Light
(せい)なるあかり
ConsecratedLight-AP04-EN-SR-UE
 Tên Nhật (Kana)
せいなるあかり
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
なるあかり
 Tên Nhật (rōmaji) Seinaru Akari
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 02980764
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác