FANDOM


Constellar Kaus
セイクリッド・カウスト
ConstellarKaus
Nhóm liên quan Constellar
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Beast-Warrior/Effect
ATK/DEF 1800/700
Mã số 70908596
Loại Hiệu ứng Condition, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Không thể được dùng như quái thú Nguyên liệu Đồng bộ. Lên đến hai lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Constellar" trên sân chơi để kích hoạt 1 trong các hiệu ứng;
● Tăng Cấp độ nó lên 1.
● Giảm Cấp độ nó đi 1.
English Description
Cannot be used as a Synchro Material Monster. Up to twice per turn: You can target 1 "Constellar" monster on the field to activate 1 of these effects;
● Increase its Level by 1.
● Reduce its Level by 1.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên