FANDOM


Constellar Leonis
セイクリッド・レオニス
ConstellarLeonis.png
Nhóm liên quan Constellar
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Beast/Effect
ATK/DEF 1000/1800
Mã số 17129783
Loại Hiệu ứng Continuous, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Vào Lượt Chính của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường thêm 1 quái thú "Constellar" như một lượt Triệu hồi Thường/Úp nữa của bạn. (Bạn chỉ có thể nhận thêm hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)
English Description
During your Main Phase, you can Normal Summon 1 "Constellar" monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên