FANDOM


Contrast HERO Chaos
C・HERO(コントラストヒーロー) カオス
ContrastHEROChaos-SDHS-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
C・HERO
コントラストヒーロー カオス
 Tên Nhật (Chuẩn) C・HERO
コントラストヒーロー
カオス
 Tên Nhật (rōmaji) Kontorasuto Hīrō Kaosu
 Tên Hàn 콘트라스트 히어로 카오스
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2600
 Mã số 23204029
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.