FANDOM


Coral Dragon
瑚之龍(コーラル・ドラゴン)
CoralDragon-TDIL-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
瑚之龍
コーラル・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 瑚之龍
コーラル・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Kōraru Doragon
 Tên Hàn 코랄 드래곤
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 500
 Mã số 42566602
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.