Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Coral Dragon

7.231bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Coral Dragon
瑚之龍(コーラル・ドラゴン)
CoralDragon-TDIL-EN-ScR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
瑚之龍
コーラル・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 瑚之龍
コーラル・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Kōraru Doragon
 Tên Hàn 코랄 드래곤
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Synchro / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 500
 Mã số 42566602
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên