FANDOM


Coral Dragon
瑚之龍(コーラル・ドラゴン)
CoralDragon-TDIL-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
瑚之龍
コーラル・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 瑚之龍
コーラル・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Kōraru Doragon
 Tên Hàn 코랄 드래곤
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 500
 Mã số 42566602
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên