FANDOM


Cosmic Cyclone
コズミック・サイクロン
CosmicCyclone-TDIL-EN-ScR-1E
 Tên Nhật コズミック・サイクロン
 Tên Nhật (rōmaji) Kozumikku Saikuron
 Tên Hàn 코즈믹 싸이크론
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 08267140
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.