FANDOM


CBLZ-YGO

Cosmo BlazerBooster Pack trong Yu-Gi-Oh! Official Card Game (OCG)Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG). Nó là set thứ 3 trong series thứ 8 của OCG, nối tiếp Abyss Rising và trước Lord of the Tachyon Galaxy.