FANDOM


Bộ Tích (カウンター Kauntā, Counter) là một thứ dùng cho việc ghi nhớ đặt lên lá bài ( gọi nhanh là bộ đếm) được chỉ định. Thường là được đặt lên Bài Quái thú. Nhưng nó vẫn có thể được đặt lên bất kỳ lá bài nào trên sân đã được chỉ định theo hiệu ứng. Tuy nhiên cần lưu ý về giới hạn mà nó có thể được đặt vào lá bài đó (thường được ghi trong hiệu ứng bài cụ thể).

Thực tế, người ta thường dùng các vật dụng để dùng đánh dấu cho việc đặt counter (vd như viên bi, đá, ghim kẹp,.v.v.. hoặc đơn giản là ghi chép số counter được đặt vào giấy)

Thường thì Counter đều có những cái tên cụ thể (vd như Spell Counter, Bushido Counter, Destiny Counter,...). Tuy nhiên vẫn có nhiều ngoại lệ ...

Ví dụ

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên