FANDOM


Counter Gate
カウンター・ゲート
CounterGate-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Nhật カウンター・ゲート
 Tên Nhật (rōmaji) Kauntā Gēto
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 94561645
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]