FANDOM


Crab Turtle
クラブ・タートル
CrabTurtleSRL-EN-C.jpg
 Tên Nhật クラブ・タートル
 Tên Nhật (rōmaji) Kurabu Tātoru
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Aqua / Ritual
 CÔNG / THỦ 2550 / 2500
 Mã số 91782219
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên