FANDOM


Crab Turtle
クラブ・タートル
CrabTurtleSRL-EN-C
 Tên Nhật クラブ・タートル
 Tên Nhật (rōmaji) Kurabu Tātoru
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Ritual
 CÔNG / THỦ 2550 / 2500
 Mã số 91782219
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác