FANDOMCrane Crane
クレーンクレーン
CraneCrane-PGLD-EN-GUR-1E
 Tên Nhật クレーンクレーン
 Tên Hàn 크레인크레인
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 900
 Mã số 28637168
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác