FANDOM


Crimson Blader
クリムゾン・ブレーダー
CrimsonBlader-LC5D-EN-ScR-1E
 Tên Việt Nộ Xích Kiếm Khách
 Tên Nhật クリムゾン・ブレーダー
 Tên Nhật (rōmaji) Kurimuzon Burēdā
 Tên Hàn 크림즌 블레이더
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2600
 Mã số 80321197
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.