FANDOM


Crimson Blader
クリムゾン・ブレーダー
CrimsonBlader-LC5D-EN-ScR-1E
 Tên Việt Nộ Xích Kiếm Khách
 Tên Nhật クリムゾン・ブレーダー
 Tên Nhật (rōmaji) Kurimuzon Burēdā
 Tên Hàn 크림즌 블레이더
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2600
 Mã số 80321197
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên