Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Crimson Nova Trinity the Dark Cubic Lord

7.247bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Crimson Nova Trinity the Dark Cubic Lord
(あん)(こく)(ほう)(かい)(じゃ)(しん)クリムゾン・ノヴァ・トリニティ
CrimsonNovaTrinitytheDarkCubicLord-MVP1-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
あん
こく
ほう
かい
じゃ
しんクリムゾン・ノヴァ・トリニティ
 Tên Nhật (Chuẩn)
あん
こく
ほう
かい
じゃ
しん
クリムゾン・ノヴァ・トリニティ
 Tên Nhật (rōmaji) Ankoku Hōkai Jashin Kurimuzon Nova Toriniti
 Tên Nhật (Dịch) Crimson Nova Trinity the Dark Direction World Wicked God
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 4500 / 3000
 Mã số 72664875
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên