FANDOM


Crimson Sentry
()(れん)(おんな)(しゅ)()(へい)
CrimsonSentry-LON-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
れんの
おんな
しゅ
へい
 Tên Nhật (Chuẩn)
れん
の女
おんな
しゅ
へい
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1200
 Mã số 28358902
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác