FANDOM


Crowned by the World Chalice
(せい)(はい)(いただ)()()
CrownedbytheWorldChalice-COTD-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
せい
はいを
いただく
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
はい
を戴
いただ
く巫
 Tên Nhật (rōmaji) Seihai o Itadaku Miko
 Tên Nhật (Dịch) Priestess Crowned by the Star Chalice
 Tên Hàn 성잔을 받드는 무녀
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Normal
 CÔNG / THỦ 0 / 2100
 Mã số 95511642
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác