Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Crystal Beast Ruby Carbuncle

7.552bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Crystal Beast Ruby Carbuncle
(ほう)(ぎょく)(じゅう) ルビー・カーバンクル
CrystalBeastRubyCarbuncle-RYMP-EN-SR-1E.jpg
 Tên Nhật (Kana)
ほう
ぎょく
じゅう ルビー・カーバンクル
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
ぎょく
じゅう
ルビー・カーバンクル
 Tên Nhật (rōmaji) Hōgyokujū Rubī Kābankuru
 Tên Nhật (Dịch) Gem Beast Ruby Carbuncle
 Tên Hàn 보옥수 루비 카번클
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 300
 Mã số 32710364
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên