FANDOM


Crystal Beast Ruby Carbuncle
(ほう)(ぎょく)(じゅう) ルビー・カーバンクル
CrystalBeastRubyCarbuncle-RYMP-EN-SR-1E
 Tên Việt Bảo Thạch Thú Hồng Ngọc Huyền Thú
 Tên Nhật (Kana)
ほう
ぎょく
じゅう ルビー・カーバンクル
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
ぎょく
じゅう
ルビー・カーバンクル
 Tên Nhật (rōmaji) Hōgyokujū Rubī Kābankuru
 Tên Nhật (Dịch) Gem Beast Ruby Carbuncle
 Tên Hàn 보옥수 루비 카번클
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 300
 Mã số 32710364
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác