FANDOMCrystal Rose
クリスタル・ローズ
CrystalRose-CORE-EN-R-1E
 Tên Nhật クリスタル・ローズ
 Tên Nhật (rōmaji) Kurisutaru Rōzu
 Tên Hàn 크리스탈로즈
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Mã số 79531196
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác