FANDOM


Crystron Ametrix
水晶機巧(クリストロン)-アメトリクス
CrystronAmetrix-INOV-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
水晶機巧
クリストロン-アメトリクス
 Tên Nhật (Chuẩn) 水晶機巧
クリストロン
-アメトリクス
 Tên Nhật (rōmaji) Kurisutoron - Ametorikusu
 Tên Hàn 크리스트론-아메트릭스
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1500
 Mã số 76359406
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác