FANDOM


Crystron Citree
水晶機巧(クリストロン)-シトリィ
CrystronCitree-INOV-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
水晶機巧
クリストロン-シトリィ
 Tên Nhật (Chuẩn) 水晶機巧
クリストロン
-シトリィ
 Tên Nhật (rōmaji) Kurisutoron - Shitoryi
 Tên Hàn 크리스트론-시트리
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Machine / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Mã số 20050865
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác