Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Crystron Citree

7.247bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Crystron Citree
水晶機巧(クリストロン)-シトリィ
CrystronCitree-INOV-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
水晶機巧
クリストロン-シトリィ
 Tên Nhật (Chuẩn) 水晶機巧
クリストロン
-シトリィ
 Tên Nhật (rōmaji) Kurisutoron - Shitoryi
 Tên Hàn 크리스트론-시트리
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Mã số 20050865
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên