FANDOM


Crystron Phoenix
水晶機巧(クリストロン)-フェニキシオン
CrystronPhoenix-INOV-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
水晶機巧
クリストロン-フェニキシオン
 Tên Nhật (Chuẩn) 水晶機巧
クリストロン
-フェニキシオン
 Tên Nhật (rōmaji) Kurisutoron - Fenikishion
 Tên Nhật (Dịch) Crystron Phoenixion
 Tên Hàn 크리스트론-피니키시온
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 9 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2000
 Mã số 02743001
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên