FANDOM


Crystron Quan
水晶機巧(クリストロン)-クオン
CrystronQuan-INOV-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
水晶機巧
クリストロン-クオン
 Tên Nhật (Chuẩn) 水晶機巧
クリストロン
-クオン
 Tên Nhật (rōmaji) Kurisutoron - Kuon
 Tên Hàn 크리스트론-쿠온
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Machine / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Mã số 93665266
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên