FANDOM


Crystron Quandax
水晶機巧(クリストロン)-クオンダム
CrystronQuandax-INOV-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
水晶機巧
クリストロン-クオンダム
 Tên Nhật (Chuẩn) 水晶機巧
クリストロン
-クオンダム
 Tên Nhật (rōmaji) Kurisutoron - Kuondamu
 Tên Nhật (Dịch) Crystron Quandam
 Tên Hàn 크리스트론-쿠온담
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Synchro / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 2000
 Mã số 39964797
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác