Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Crystron Rosenix

7.231bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Crystron Rosenix
水晶機巧(クリストロン)-ローズニクス
CrystronRosenix-INOV-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
水晶機巧
クリストロン-ローズニクス
 Tên Nhật (Chuẩn) 水晶機巧
クリストロン
-ローズニクス
 Tên Nhật (rōmaji) Kurisutoron - Rōzunikusu
 Tên Hàn 크리스트론-로즈닉스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1000
 Mã số 55326322
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên