FANDOM


Crystron Smiger
水晶機巧(クリストロン)-スモーガー
CrystronSmiger-INOV-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
水晶機巧
クリストロン-スモーガー
 Tên Nhật (Chuẩn) 水晶機巧
クリストロン
-スモーガー
 Tên Nhật (rōmaji) Kurisutoron - Sumōgā
 Tên Nhật (Dịch) Crystron Smoger
 Tên Hàn 크리스트론-스모거
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1800
 Mã số 83443619
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác