FANDOM


Crystron Thystvern
水晶機巧(クリストロン)-シストバーン
CrystronThystvern-INOV-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
水晶機巧
クリストロン-シストバーン
 Tên Nhật (Chuẩn) 水晶機巧
クリストロン
-シストバーン
 Tên Nhật (rōmaji) Kurisutoron - Shisutobān
 Tên Hàn 크리스트론-시스트번
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1500
 Mã số 29838323
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên