FANDOM


Crystron Thystvern
水晶機巧(クリストロン)-シストバーン
CrystronThystvern-INOV-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
水晶機巧
クリストロン-シストバーン
 Tên Nhật (Chuẩn) 水晶機巧
クリストロン
-シストバーン
 Tên Nhật (rōmaji) Kurisutoron - Shisutobān
 Tên Hàn 크리스트론-시스트번
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1500
 Mã số 29838323
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.