FANDOM


Crystron Token
水晶機巧(クリストロン)トークン
CrystronToken-AT15-JP-C
 Tên Nhật (Kana)
水晶機巧
クリストロントークン
 Tên Nhật (Chuẩn) 水晶機巧
クリストロン
トークン
 Tên Nhật (rōmaji) Kurisutoron Tōkun
 Tên Hàn 크리스트론 토큰
 Loại bài Quái thú Thế thân
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Machine / Token
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Triệu hồi từ hiệu ứng của
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên