FANDOM


Cursed Armaments
(わざわ)いの(そう)()(ひん)
CursedArmaments
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 98867329
Mô tả Hiệu ứng
Quái thú được trang bị giảm 600 ATK ứng với mỗi quái thú bạn điều khiển. Khi lá này được đưa từ sân vào Mộ bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối phương điều khiển; trang bị cho nó với lá này.
English Description
The equipped monster loses 600 ATK for each monster you control. When this card is sent from the field to the Graveyard: You can target 1 face-up monster your opponent controls; equip it with this card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên