Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Cyber Angel - Vishnu

5.919bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share

Cyber Angel - Vishnu
  • Tiếng Nhật: サイバー・エンジェル-美
    シュ
  • Kana: サイバー・エンジェル-
    シュ
    ヌ-
  • Romaji: Saibā Enjeru - Bishunu -
Hệ

LIGHT

Loại
Cấp sao

10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg

ATK / DEF

3000 / 2000

Bài Tế lễ

Machine Angel Ritual

Bạn có thể Triệu hồi Tế lễ lá này với lá bài "Machine Angel Ritual". Nếu lá này được Triệu hồi đặc biệt thành công: Bạn có thể tiêu diệt nhiều Quái thú Dung hợp đối phương điều khiển có thể, và sau đó, gây 1000 thiệt hại tới người điều khiển với mỗi quái thú bị tiêu diệt, và lá này có thể tấn công số lần trong Lượt Tấn cônglượt này, bằng với số quái thú đã bị tiêu diệt bởi hiệu ứng này.

Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ARC-V)

Hình ảnh khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên