FANDOM


Cyber Angel Benten
サイバー・エンジェル-(べん)(てん)
CyberAngelBenten-DPDG-EN-SR-1E
 Tên Việt Siêu Thiên Sứ - Benten -
 Tên Nhật (Kana) サイバー・エンジェル-
べん
てん-
 Tên Nhật (Chuẩn) サイバー・エンジェル-弁
べん
てん
 Tên Nhật (rōmaji) Saibā Enjeru -Benten-
 Tên Hàn 사이버 엔젤-벤텐-
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1500
 Mã số 77235086
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.