Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Cyber Angel Vrash

7.220bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Cyber Angel Vrash
サイバー・エンジェル-()(シュ)()
CyberAngelVrash-INOV-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật (Kana) サイバー・エンジェル-
シュ
ヌ-
 Tên Nhật (Chuẩn) サイバー・エンジェル-美
シュ
 Tên Nhật (rōmaji) Saibā Enjeru - Bishunu -
 Tên Nhật (Dịch) Cyber Angel Vishnu
 Tên Hàn 사이버 엔젤-비슈누
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2000
 Mã số 78316184
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên