FANDOM


Cyber Angel Vrash
サイバー・エンジェル-()(シュ)()
CyberAngelVrash-DPDG-EN-C-1E
 Tên Việt Siêu Thiên Sứ - Vishnu -
 Tên Nhật (Kana) サイバー・エンジェル-
シュ
ヌ-
 Tên Nhật (Chuẩn) サイバー・エンジェル-美
シュ
 Tên Nhật (rōmaji) Saibā Enjeru - Bishunu -
 Tên Nhật (Dịch) Cyber Angel Vishnu
 Tên Hàn 사이버 엔젤-비슈누-
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2000
 Mã số 78316184
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.