FANDOM


Cyber Angel Vrash
サイバー・エンジェル-()(シュ)()
CyberAngelVrash-DPDG-EN-C-1E
 Tên Việt Siêu Thiên Sứ - Vishnu -
 Tên Nhật (Kana) サイバー・エンジェル-
シュ
ヌ-
 Tên Nhật (Chuẩn) サイバー・エンジェル-美
シュ
 Tên Nhật (rōmaji) Saibā Enjeru - Bishunu -
 Tên Nhật (Dịch) Cyber Angel Vishnu
 Tên Hàn 사이버 엔젤-비슈누-
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2000
 Mã số 78316184
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.