FANDOM


Cyber Archfiend
サイバーデーモン
CyberArchfiend-DR04-NA-C-UE
 Tên Nhật サイバーデーモン
 Tên Nhật (rōmaji) Saibā Dēmon
 Tên Nhật (Dịch) Cyber Daemon
 Tên Hàn 사이버 데몬
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 2000
 Mã số 59907935
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác