FANDOM


Cyber Dragon
サイバー・ドラゴン
CyberDragon-LEDD-EN-C-1E
 Tên Việt Rồng Điện Tử
 Tên Nhật サイバー・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Saibā Doragon
 Tên Hàn 사이버 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 1600
 Mã số 70095154
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.