FANDOM


Cyber Dragon Infinity
サイバー・ドラゴン・インフィニティ
CyberDragonInfinity-MP16-EN-ScR-1E
 Tên Nhật サイバー・ドラゴン・インフィニティ
 Tên Nhật (rōmaji) Saibā Doragon Infiniti
 Tên Hàn 사이버 드래곤 인피니티
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 6 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 1600
 Mã số 10443957
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên