FANDOM


Cyber Dragon Nova
サイバー・ドラゴン・ノヴァ
CyberDragonNova-SDCR-EN-UR-1E
 Tên Nhật サイバー・ドラゴン・ノヴァ
 Tên Hàn 사이버 드래곤 노바
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 1600
 Mã số 58069384
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác