FANDOM


Cyber Jar
サイバーポッド
CyberJar-BP02-EN-R-1E
 Tên Việt Hũ máy móc
 Tên Nhật サイバーポッド
 Tên Nhật (rōmaji) Saibā Poddo
 Tên Nhật (Dịch) Cyber Pod
 Tên Hàn 사이버 포드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 900 / 900
 Mã số 34124316
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Cấm TCG Cấm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.