Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Cyber Larva

7.232bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Cyber Larva
サイバー・ラーバァ
CyberLarva.png
Nhóm liên quan Nhóm Cyber Dragon
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 1 CG Star.svg
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 400/600
Mã số 35050257
Loại Hiệu ứng Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này đặt mặt-ngửa trên sânmục tiêu bị tấn công; bạn không phải nhận thiệt hại còn lại của lượt này. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và bị gửi tới Mộ bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Cyber Larva" từ Bộ bài của bạn.
English Description
If this face-up card is targeted for an attack: You take no battle damage for the rest of this turn. When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Cyber Larva" from your Deck.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên