FANDOM


Cyber Valley
サイバー・ヴァリー
CyberValley-LEDD-EN-C-1E
 Tên Việt Biến Thể Điện Tử
 Tên Nhật サイバー・ヴァリー
 Tên Nhật (rōmaji) Saibā Varī
 Tên Nhật (Dịch) Cyber Vary
 Tên Hàn 사이버 밸리
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 03657444
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.