FANDOM


Cyber Valley
サイバー・ヴァリー
CyberValley-LEDD-EN-C-1E
 Tên Việt Biến Thể Điện Tử
 Tên Nhật サイバー・ヴァリー
 Tên Nhật (rōmaji) Saibā Varī
 Tên Nhật (Dịch) Cyber Vary
 Tên Hàn 사이버 밸리
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 03657444
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác