FANDOMCybernetic Fusion Support
サイバネティック・フュージョン・サポート
CyberneticFusionSupport-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật サイバネティック・フュージョン・サポート
 Tên Nhật (rōmaji) Saibanetikku Fyujōn Sapōto
 Tên Hàn 사이버네틱 퓨전 서포트
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 58199906
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.