FANDOMCybernetic Fusion Support
サイバネティック・フュージョン・サポート
CyberneticFusionSupport-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật サイバネティック・フュージョン・サポート
 Tên Nhật (rōmaji) Saibanetikku Fyujōn Sapōto
 Tên Hàn 사이버네틱 퓨전 서포트
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 58199906
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên