FANDOMCybernetic Fusion Support
サイバネティック・フュージョン・サポート
CyberneticFusionSupport-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật サイバネティック・フュージョン・サポート
 Tên Nhật (rōmaji) Saibanetikku Fyujōn Sapōto
 Tên Hàn 사이버네틱 퓨전 서포트
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 58199906
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]