FANDOM


Cybernetic Hidden Technology
サイバネティック・ヒドゥン・テクノロジー
CyberneticHiddenTechnology.jpg
Nhóm liên quan Nhóm Cyber Dragon
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous.svg
Mã số 92773018
Mô tả Hiệu ứng
Khi quái thú đối phương tuyên bố tấn công, bạn có thể đưa 1 "Cyber Dragon" bạn điều khiển, hoặc Quái thú Dung hợp bạn điều khiển có liệt kê "Cyber Dragon" như là Nguyên liệu Dung hợp vào Mộ bài. Hủy quái thú tấn công.
English Description
When an opponent's monster declares an attack: You can send to the Graveyard 1 "Cyber Dragon" you control, or 1 Fusion Monster you control that lists "Cyber Dragon" as a Fusion Material Monster, then target the attacking monster; destroy that target.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên