FANDOM


Cyclon Laser
サイクロンレーザー
CyclonLaser-DB2-EN-C-UE
 Tên Nhật サイクロンレーザー
 Tên Nhật (rōmaji) Saikuron Rēzā
 Tên Nhật (Dịch) Cyclone Laser
 Tên Hàn 싸이크론 레이저
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 05494820
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.