FANDOM


Cyclon Laser
サイクロンレーザー
CyclonLaser-DB2-EN-C-UE
 Tên Nhật サイクロンレーザー
 Tên Nhật (rōmaji) Saikuron Rēzā
 Tên Nhật (Dịch) Cyclone Laser
 Tên Hàn 싸이크론 레이저
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 05494820
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]