Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

D.D. Esper Star Sparrow

6.795bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
D.D. Esper Star Sparrow
()()(げん)エスパー・スター・ロビン
300px
 Tên Nhật (Kana)
げんエスパー・スター・ロビン
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
エスパー・スター・ロビン
 Tên Nhật (rōmaji) Ijigen Esupā Sutā Robin
 Tên Nhật (Dịch) Different Dimension Esper - Star Robin
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Effect
 ATK / DEF 3000 / 1500
 Mã số 80208158
 Loại Hiệu ứng Unclassified, Continuous, Trigger
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên