FANDOM


D.D. Esper Star Sparrow
()()(げん)エスパー・スター・ロビン
 Tên Nhật (Kana)
げんエスパー・スター・ロビン
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
エスパー・スター・ロビン
 Tên Nhật (rōmaji) Ijigen Esupā Sutā Robin
 Tên Nhật (Dịch) Different Dimension Esper - Star Robin
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 1500
 Mã số 80208158
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác