Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

D.D. Guide

7.232bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
D.D. Guide
()()(げん)への(あん)(ない)(にん)
300px
 Tên Nhật (Kana)
げんへの
あん
ない
にん
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
への案
あん
ない
にん
 Tên Nhật (rōmaji) Ijigen'e no An'nainin
 Tên Nhật (Dịch) Different Dimension Guide
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1000
 Mã số 52702748
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên