FANDOM


D.D. Guide
()()(げん)への(あん)(ない)(にん)
 Tên Nhật (Kana)
げんへの
あん
ない
にん
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
への案
あん
ない
にん
 Tên Nhật (rōmaji) Ijigen'e no An'nainin
 Tên Nhật (Dịch) Different Dimension Guide
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1000
 Mã số 52702748
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác