FANDOM


D.D. Jet Iron
()()(げん)ジェット・アイアン(ごう)
DDJetIron-HA07-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
げんジェット・アイアン
ごう
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
ジェット・アイアン号
ごう
 Tên Nhật (rōmaji) Ijigen Jetto Aian Gō
 Tên Nhật (Dịch) Different Dimension Jet Iron
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 0
 Mã số 15574615
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác